Jesteś tutaj: Strona główna » Szkoła » Jubileusz 70-lecia Szkoły

Jubileusz 70-lecia Szkoły

SPRAWOZDANIE JUBILEUSZOWE

JUBILEUSZ 70 – LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO – ENERGETYCZNYCH
im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w OLSZTYNIE
PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ !!!

23 kwietnia 2016 r. był wyjątkowym, niezapomnianym dniem, pełnym dobrych emocji, radosnych i wzruszających spotkań, wspomnień i refleksji.

Uroczystości jubileuszowe zgromadziły liczne grono oficjalnych gości, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników, absolwentów, przyjaciół i partnerów Szkoły.

Przebieg Jubileuszu miał kilka odsłon.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.30 Mszą Świętą w intencji pracowników i absolwentów Szkoły w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie, którą celebrował proboszcz parafii oraz licznie przybyli księża – absolwenci i byli katecheci Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych.
We mszy uczestniczyło wielu byłych i obecnych pracowników Szkoły, a także licznie zgromadzeni absolwenci i uczniowie.

Podniosłość uroczystości podkreśliła obecność w kościele pocztu sztandarowego Szkoły. W oprawę liturgii słowa podczas mszy włączyli się nauczyciele i uczniowie. Podczas liturgii eucharystycznej przedstawiciele społeczności szkolnej przekazali dary na ręce księdza proboszcza: świece i kwiaty, emblemat szkoły oraz chleb i wino.

Końcowym akcentem tej części obchodów Jubileuszu było uroczyste podziękowanie księżom za sprawowanie liturgii Mszy Świętej oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

Centralnym punktem oficjalnej części obchodów 70-lecia istnienia Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie była uroczysta Gala Jubileuszowa, która odbyła się w sali koncertowej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Rozpoczął ją występ chóru dziewczęcego „Cantabile” pod dyrekcją pani Agaty Wilińskiej, który zaprezentował się w utworze Michaela McGlynna „Media vita”. Następnie na scenie pojawili się prowadzący galę – Anna Struk i Piotr Konarzewski, którzy w imieniu gospodarza uroczystości, Dyrektora szkoły pani Ewy Kaliszuk, powitali wszystkich zebranych i zaprosili do obejrzenia Kroniki Jubileuszowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie. Ważnym punktem tej części akademii było przemówienie jej gospodarza – pani Ewy Kaliszuk, która przypomniała nie tylko znamienitą przeszłość Olsztyńskiego „Energetyka”, lecz również nakreśliła ambitne plany jego rozwoju.

Na widowni nie zabrakło nikogo, kto w jakikolwiek sposób nie zetknął się ze szkołą w ciągu siedemdziesięciu lat jej istnienia. Nie zabrakło przede wszystkim jej absolwentów, obecnych uczniów i rodziców, aktualnych i byłych nauczycieli oraz pracowników szkoły, emerytowanych dyrektorów w osobach Józefa Brzóski, Ireneusza Szendera i Andrzeja Bieńkowskiego, lecz również wielu przyjaciół szkoły – w tym przedsiębiorców i pracodawców oraz znamienitych gości, którzy piastują ważne w naszym regionie stanowiska. Podczas gali obecni byli i głos zabrali: I Zastępca Prezydenta Olsztyna pan Jarosław Słoma, przedstawiciel Rady Miasta pani Monika Rogińska-Stanulewicz, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pan Marcin Kuchciński, który reprezentował Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego pana Gustawa Marka Brzezina, Dyrektor Wydziału Obsługi Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pan Piotr Junker, który przemawiał w imieniu nieobecnego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pana Artura Chojeckiego, Prezes Zarządu Krajowego Generał Dywizji Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej pan Józef Zysk, Prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich pana Stanisława Kowalczuka, Prezes Warmińsko–Mazurskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Olsztynie – pan Jan Chojecki, Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” pani Bożena Kowalska wraz z Wiceprezes Olsztyńskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego panią Grażyną Bartkowską oraz Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie pani Barbara Antczak. Swoje życzenia złożyli również dyrektorzy olsztyńskich szkół zawodowych.

Gala 70-lecia istnienia Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie nie obeszła się bez podniosłych akcentów, a takimi było: uhonorowanie sztandaru szkoły Złotym Krzyżem Honorowym przez Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, którego dokonał Wiceprezes Zarządu Krajowego Generał Dywizji Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej pan Józef Zysk oraz wręczenie medalu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) za wieloletnią współpracę oraz wykształcenie kilkunastu pokoleń młodych mechaników, który na ręce pani Dyrektor Ewy Kaliszuk przekazał Prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SIMP mgr inż. Stanisław Kowalczuk.

Bardzo ważnym punktem programu obchodów 70-lecia istnienia ZSM-E w Olsztynie było uhonorowanie jego wyjątkowego absolwenta pana Jarosława Kuklińskiego, Prezesa Zarządu Firmy Usługowej „Pronad” oraz Wiceprzewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, tytułem Bene Meritus, dobrze zasłużony dla szkoły, w uznaniu licznych zasług, jakie poczynił on na rzecz Olsztyńskiego „Energetyka”, m.in. za wsparcie finansowe i pomoc w medialnej promocji placówki.

Organizatorzy uroczystości pamiętali również o przedsiębiorcach, którzy już od wielu lat współpracują ze szkołą i z tego tytułu otrzymali wyróżnienia w postaci statuetek „Przyjaciel Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych”. Podziękowania zostały wręczone również partnerom, dzięki którym możliwa była organizacja obchodów Jubileuszu oraz realizacja wielu działań statutowych w ostatnich latach.

Gala Jubileuszowa uświetniona została występami artystów. Oprócz wspomnianego chóru dziewczęcego „Cantabile” prowadzonego przez panią Agatę Wilińską na scenie wystąpił również Kwartet Con Brio, który zaprezentował się publiczności w dwóch utworach – „Obój Gabriela” Ennio Morricone oraz „Take five” Paula Desmonda.

Gala zakończyła się zaproszeniem do dalszego udziału w obchodach 70-lecia istnienia Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie oraz życzeniami przeżycia w związku z Jubileuszem wielu głębokich wzruszeń, zgodnie z przyświecającemu temu wydarzeniu mottem: „Są w życiu miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”.

Kolejny punkt obchodów miał bardziej kameralny i mniej oficjalny wymiar. Po uroczystej gali w Olsztyńskiej Filharmonii absolwenci spotkali się z nauczycielami i wychowawcami w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 61. Była to okazja, by myślami cofnąć się w czasie i jeszcze raz zasiąść w szkolnych ławach z tymi, których ostatni raz widziało się kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu.
Świętowanie Roku Jubileuszowego zaowocowało zmianami w wizerunku szkoły. Na parterze budynku pojawiła się ekspozycja wielkoformatowych zdjęć, podkreślająca techniczny charakter placówki, z miejsc, w których uczniowie odbywają swoje praktyki zawodowe. Absolwenci mieli możliwość zapoznania się z Jubileuszową gablotą, w której znalazły się m.in. informacje dotyczące wręczenia Olsztyńskiemu Energetykowi 1 września 2015 r. przez Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie pana doktora inżyniera Piotra Szymczaka Medalu im. Profesora Stanisława Fryzego za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie szeroko rozumianej elektryki.

Na ten jeden dzień szkolna biblioteka stała się Salą Pamięci, w której odwiedzający mogli zapoznać się z kronikami i zdjęciami z różnych ważnych momentów historii Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych, zobaczyć wystawę wyrobów warsztatów szkolnych oraz obejrzeć fotocast uwieczniający w kilkunastominutowej formie sceny z uczniowskiego, „Energetycznego” życia absolwentów – sceny przywracające retrospektywy związane z nauką, ważnymi egzaminami, lecz również z rozrywką, wypoczynkiem, a przede wszystkim ludźmi, którzy stanowią największą wartość każdej szkoły i każdego związanego z nią wspomnienia.

Zwieńczeniem tej części obchodów było wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Ostatnim punktem programu obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły był uroczysty bal w Restauracji Hotelu „Omega”, na którym bawiło się niemal 200 osób – absolwentów, byłych i obecnych nauczycieli i pracowników szkoły. Przyjęcie było nie tylko okazją do wspólnej zabawy, lecz również sposobnością do prowadzenia rozmów towarzyskich, przywoływania przeżyć z lat szkolnych i dzielenia się wzruszeniami związanymi z Jubileuszem i całą atmosferą, która mu nieustannie od początku dnia 23 kwietnia 2016 roku towarzyszyła. Dzień ten pokazał, że są jeszcze „…miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”. Takim miejscem jest z pewnością Olsztyński „Energetyk”.

 

PRZEMÓWIENIE JUBILEUSZOWE DYREKTORA SZKOŁY

PRZEMÓWIENIE DYREKTORA SZKOŁY
z okazji JUBILEUSZU 70-LECIA ISTNIENIA
ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO – ENERGETYCZNYCH
im. T. KOŚCIUSZKI w OLSZTYNIE

Dostojni Goście, Drodzy Absolwenci, Rodzice, Uczniowie, Przyjaciele i Partnerzy szkoły, Koleżanki i Koledzy,

to niezwykły zaszczyt i wielka radość móc powitać Państwa na uroczystej Gali z okazji Jubileuszu 70 – lecia istnienia Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie. Witam serdecznie wszystkich, którzy poprzez swoją obecność, niezależnie od czasu i okoliczności, tworzyli historię szkoły na przestrzeni tych 70 lat i pozostawili cząstkę siebie w jej dorobku.
Dzisiejszy dzień, 23 kwietnia 2016r., to dla nas szczególna data. To moment uwieńczenia trwającego od 1 września 2015r. Roku Jubileuszowego, czas podsumowania, refleksji, wspomnień, ale także projekcji planów na przyszłość. Jako dyrektor szkoły mam zaszczyt być jej gospodarzem w Roku Jubileuszowym i przyznam, że jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i wyjątkowe przeżycie. Jubileusz jest bowiem najlepszą okazją do przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach, o współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. Wraz z Jubileuszem 70-lecia szkoły łączę zaledwie 2 lata pełnienia funkcji jej dyrektora i cieszę się, że w tym zabieganiu, natłoku codziennych spraw, często problemów, ale także małych i dużych radości, mam okazję na chwilę zatrzymać się i sięgnąć do historii szkoły, historii ludzi z nią związanych, ich osiągnięć i sukcesów, poczuć się tak prawdziwie częścią tej społeczności.
Nasza szkoła powstała w 1946 roku. Na przestrzeni lat zmieniała się jej nazwa, siedziby, organizacja pracy, kierunki kształcenia. Przez pierwsze lata działalności szkoła nie posiadała warsztatów szkolnych, a realizacja praktycznej nauki zawodu odbywała się w zakładach pracy na terenie Olsztyna oraz w zakładach pracy pobliskich miast województwa. Pierwsi nauczyciele przedmiotów zawodowych to pracownicy olsztyńskich przedsiębiorstw i instytucji.

Działalność Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie na trwałe wpisała się w historię naszego miasta i regionu. Absolwenci szkoły stanowią kadrę zakładów przemysłowych Olsztyna, województwa i kraju. Wielu z nich to wykładowcy wyższych uczelni technicznych, osoby pełniące wysokie funkcje państwowe, dyrektorzy, prezesi firm i zakładów. Wśród absolwentów szkoły są również przedstawiciele duchowieństwa, środowisk artystycznych, twórczych. I nie ma w tym nic dziwnego. Bo szkoła, to nie tylko wyniki egzaminów zawodowych, egzaminów maturalnych, statystyki, rankingi szkół, wyniki uzyskiwane na olimpiadach, konkursach, choć powodów do zadowolenia, satysfakcji i dumy z osiągnięć w tym obszarze nie brakuje. Szkoła to przede wszystkim wszechstronny rozwój młodego człowieka, odkrywanie jego talentów, predyspozycji, pasji, marzeń i planów na przyszłość. To pomoc w wyborze właściwej drogi życiowej i zawodowej, kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich. Wspomnieć wypada dzisiaj o tej wspaniałej młodzieży, która opuściła wiele lat temu mury naszej szkoły. O młodzieży, która w ramach ruchu społecznego odgruzowywała m.in. teren pod budowę Domu Towarowego „Dukat”, o uczniach, którzy zaangażowali się w przygotowania do otwarcia internatu szkoły w 1966 roku i pracowali przy zagospodarowaniu wnętrz, porządkowaniu otoczenia, zadrzewianiu terenu. W szkole działała także Drużyna Harcerska. Harcerze włączali się w akcje społeczne i charytatywne. Prowadzili drużyny w szkołach podstawowych, pełnili funkcję drużynowych na obozach letnich i zimowych. Przez minione dziesięciolecia uczniowie „Energetyka” stanowili potencjał intelektualny, zawodowy, społeczny i ludzki miasta i regionu.
Dzisiaj zatem wyrażamy nasze uznanie i wdzięczność dla ówczesnej kadry nauczycielskiej i byłych pracowników szkoły. Uczcijmy minutą ciszy tych, których nie ma już dziś wśród nas, bo odeszli, ale my, tu obecni, wciąż o nich pamiętamy, “Uprzejmie proszę Państwa o powstanie …….Dziękuję”
Szanowni Państwo,
obecny Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie to już zupełnie inna szkoła. Reforma oświaty, szybko następujące zmiany społeczno – gospodarcze, wymagania rynku pracy, postęp technologiczny stawiają przed nauczycielami, uczniami, przedsiębiorcami, coraz to nowe wyzwania i wymagania. Pomimo tych zmian nie zrezygnowaliśmy jednak z produkcji flagowego produktu warsztatów szkolnych od lat cieszącego się uznaniem klientów w kraju i za granicą – wiertarki stołowej WS 16, która od początku istnienia szkoły do tej pory wyprodukowana została w liczbie 9245 egzemplarzy.
Dziś Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych to Technikum nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3. To coraz bardziej nowoczesna szkoła wyposażona w wysokiej jakości sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniowi i rodzicom.
Struktura organizacyjna szkoły ulegała również zmianom. Nie ma już w szkole wydziału zaocznego, wydziału wieczorowego, wydziału dla pracujących, policealnego studium zawodowego. Dzisiaj szkoła otwiera się na kształcenie ustawiczne dla dorosłych, tzw. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, łączące zajęcia praktycznej nauki zawodu z nauką i prowadzeniem zajęć na platformie e-learningowej, tzw. kształceniem na odległość.
Dzisiaj już nie absolwenci, lecz jeszcze uczniowie przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w poszczególnych zawodach, jeszcze podczas nauki w szkole. Wyniki tych egzaminów dają nam powody do dumy i zadowolenia.
Nasi uczniowie mogą dzisiaj korzystać z możliwości, jakie otwierają się dzięki udziałom w projektach unijnych: pozyskują dodatkowe kwalifikacje, poszerzają swoje kompetencje w ramach udziału w kursach specjalistycznych, zwiększając tym samym swoje szanse na przyszłe zatrudnienie w branży mechaniczno – elektrycznej. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich uzyskują dodatkowe uprawnienia, niezwykle ważne w realizacji zadań zawodowych.
Swoje kompetencje poszerzają również nauczyciele. Szkolą się w ramach udziału w projektach unijnych, odbywają staże w zakładach pracy, kursy specjalistyczne, tak, aby podążać za postępem technologicznym oraz być prawdziwymi i wiarygodnymi mistrzami dla swoich uczniów. Mamy dziś wśród naszych nauczycieli zawodu wykładowców wyższych uczelni, egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej, recenzentów zadań egzaminacyjnych, a wśród nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących egzaminatorów egzaminu maturalnego.
Bardzo ważna staje się obecnie współpraca z przedsiębiorcami i pracodawcami. I można tu powiedzieć, że w pewnym sensie historia zatoczyła koło. Na początku swojego wystąpienia powiedziałam, że przez pierwsze lata szkoła nie posiadała własnych warsztatów szkolnych, a realizacja praktycznej nauki zawodu odbywała się w zakładach pracy, a pierwszymi nauczycielami byli pracownicy przedsiębiorstw i instytucji. Od wielu lat mamy już własne warsztaty szkolne, mamy naszych dobrze wykształconych i przygotowanych do kształcenia uczniów nauczycieli. Dzisiaj jednak znowu wychodzimy do zakładów pracy, do przedsiębiorstw, do firm, aby tam, w rzeczywistych warunkach pracy przygotowywać młodzież do podjęcia pracy zawodowej.
Kształcimy przecież na potrzeby przedsiębiorców, a to właśnie przedsiębiorcy wiedzą najlepiej, jakie umiejętności powinni posiadać ich przyszli pracownicy. Zakłady dysponują nowoczesnymi maszynami i urządzeniami, których obsługę poznają zarówno uczniowie, jak i nasi nauczyciele.
W obecnych czasach pracodawcy są dla nas niejednokrotnie instruktorami, a współpraca z nimi przynosi korzyści obu stronom. Form współpracy z pracodawcami jest bardzo wiele: Dni Otwarte Szkoły, wycieczki dydaktyczne, działania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, wspólne spotkania i dyskusje. Od roku 2015 zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w olsztyńskich zakładach pracy, w zakładach pracy odbywa się również część egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach. Nasi uczniowie korzystają ponadto z bazy dydaktycznej i centrów szkoleniowych zaprzyjaźnionych zakładów. Ze strony naszych partnerów otrzymujemy także duże wsparcie finansowe i rzeczowe. Za te wszystkie formy współdziałania, za okazaną życzliwość dzisiaj Państwu serdecznie dziękuję.
Szanowni Państwo, należy jeszcze wspomnieć o działaniach szkoły, uczniów i nauczycieli na rzecz wszechstronnego rozwoju naszej młodzieży oraz środowiska lokalnego: szereg akcji charytatywnych, zbiórki żywności, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, współpraca z instytucjami, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i realizacja wspólnych programów oraz projektów, współdziałanie z przedszkolami miejskimi, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi, udział i organizacja zawodów sportowych, konkursów, olimpiad, uroczystości szkolnych i państwowych, a także wiele, wiele innych, które czynią z naszej młodzieży wrażliwych, otwartych na potrzeby innych, wspaniałych ludzi.

A co przed nami?
Przed nami wielkie wyzwania i zmiany! Rozpoczynamy realizację założonej w 2015 roku „Koncepcji rozwoju i modernizacji Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie”, która została opracowana w oparciu o strategię rozwoju Miasta Olsztyna, i która z uwagi na mechaniczno – elektryczny profil szkoły doskonale wpisuje się w ideę i działania ujęte w „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego do roku 2025”. Dzięki realizacji przyjętej Koncepcji mamy nadzieję w najbliższych latach wyjść naprzeciw naszym przedsiębiorcom i potrzebom rynku pracy, przyczynić się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa m.in. poprzez wprowadzenie do oferty edukacyjnej szkoły nowych zawodów oraz przygotowanie nauczycieli do kształcenia w tych zawodach. Planujemy zmienić warunki kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu dzięki modernizacji budynku warsztatów szkolnych, a także doposażeniu bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesne maszyny, sprzęt i urządzenia. Głównym źródłem finansowania tych zamierzeń będą środki unijne. Pracujemy także nad tym, aby znaleźć się jako jednostka w programie gospodarki niskoemisyjnej Miasta Olsztyna i przeprowadzić w ramach tego programu termomodernizację budynku szkoły. Już dzisiaj mamy w zakresie tych wszystkich działań ogromne wsparcie Prezydenta Olsztyna pana Piotra Grzymowicza oraz poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, za co dzisiaj, w imieniu całej społeczności szkolnej, Panu Prezydentowi, zastępcom Pana Prezydenta i Państwu dyrektorom poszczególnych wydziałów oraz ich pracownikom serdecznie dziękuję. Ogrom pracy już za nami, ale mamy świadomość, ile jeszcze przed nami. I chętnie podejmiemy się wyzwań i ciężkiej pracy, bo warto.
Szanowni Państwo, kończąc swoje wystąpienie chciałabym powiedzieć, że na przestrzeni 70 lat zmieniało się niemal wszystko: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, budynki szkolne, metody i formy pracy, formy egzaminów, dokumenty, bo taki był wymóg czasu.
Niezmienny pozostał jednak profil szkoły oraz fakt, że kształcimy dobrze przygotowane kadry dla gospodarki, wspaniałych ludzi, obywateli, Polaków. Przed nami wiele wyzwań i odpowiedzialnych zadań. Wkraczamy w kolejne dziesięciolecie szkoły świadomi oczekiwań i wymagań, jakim musimy sprostać, z ufnością i nadzieją, że osiągniemy zamierzone cele.
Proszę Państwa,
Rok jubileuszowy to okres wytężonej pracy, szczególnego zaangażowania i wysiłku wielu osób – nauczycieli, pracowników, przyjaciół i partnerów szkoły oraz uczniów. Za ten ogrom włożonej pracy z całego serca dzisiaj Państwu dziękuję i cieszę się, że mogę na was liczyć. Szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli i pracowników szkoły, którzy tworzyli i nadal tworzą jej historię, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, twórczym talentem i wspólnymi działaniami dla dobra uczniów, przyczyniają się do jej sukcesów.
Jestem dumna, że mogę być dyrektorem Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie.
Dziękuje Państwu za uwagę.
Ewa Kaliszuk
dyrektor ZSM-E
w Olsztynie

JUBILEUSZOWE LINKI

Prezentacja jubileuszowa:

https://youtu.be/v3FHGOT3PbA

Galeria zdjęć:

(w przygotowaniu)

Relacja Telewizji Olsztyn:

https://youtu.be/O9vggJ9S8IU

 

ARCHIWUM

Skip to content
鶴橋ブランドコピー スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー グッチ スーパーコピー