Jesteś tutaj: Strona główna » Szkoła » Absolwenci

Absolwenci

Jarosław Kukliński
Prezes Zarządu Firmy Usługowej „PRONAD”

Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zawód elektromechanik) w roku 1992 i Technikum (zawód technik elektryk) w roku 1995.

Wychowawcy: Ewa Olszewska, Mirosław Rodzewicz, Andrzej Sadolewski

Naukę kontynuował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, gdzie w 2001 r. zdobył tytuł inżyniera elektryka.

Od 2002 r. prowadzi własną działalność gospodarczą pn. „PRONAD”. Od 2014 r. jest Prezesem Zarządu firmy.

Jarosław Kukliński jest człowiekiem wielu kwalifikacji, m.in. posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej czy jest specjalistą Stowarzyszenia Elektryków Polskich w specjalnościach: technika świetlna, instalacje i urządzenia elektryczne oraz sieci elektroenergetyczne, a także jest rzeczoznawcą SEP i rzeczoznawcą budowlanym.
Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, przewodniczącego Rady Programowej informatora Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – „Inżynier Warmii i Mazur”, jest członkiem Zarządu Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.


Andrzej Zbigniew Brzozowski
artysta

Uczeń Technikum Elektrycznego w Olsztynie w latach 1970 – 1975 (specjalność elektroenergetyka)

Wychowawca – Jerzy Kłodos

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (filologia polska).

W czasie nauki w technikum rozpoczął amatorską karierę artystyczną w szkolnych zespołach muzyczno – wokalnych oraz w Młodzieżowym Domu Kultury w Olsztynie a także w osiedlowym klubie „Akces”. W czasie studiów kontynuował działalność w studenckich kabaretach („Dziura” i „Luźna Grupa”) oraz rozpoczął profesjonalną współpracę z Estradą Łódzką. W latach 1980 – 1982 współpracował z zespołem „Trzeci Oddech Kaczuchy”.

W 1982 roku założył wspólnie z kolegami zespół „Kaczki z Nowej Paczki”, z którym odnosił sukcesy m.in. na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i nagrał osiem płyt (w tym 2 Złote).

Jedyny członek zespołu, który występuje w „Kaczkach” od samego początku. Jest jego liderem i głównym autorem tekstów.


Daniel Kowalak
dr inż. Politechnika Gdańska

Uczeń Technikum Elektrycznego w latach 1996-2001 (specjalność elektromechanika ogólna)

Wychowawca – Zbigniew Piekarczyk

Szkołę ukończył jako Najlepszy Absolwent ZSM-E w roku szkolnym 2000/2001 oraz autor najlepszej pracy dyplomowej średnich szkół technicznych w konkursie organizowanym przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie.

Kontynuował naukę na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na kierunku Elektrotechnika i specjalności Urządzenia Elektroenergetyczne. Studia ukończył z wyróżnieniem w roku 2006 (Złota Odznaka Absolwenta Politechniki Gdańskiej).

Pracuje w Katedrze Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W swoich pracach badawczych zajmuje się głównie problemami zwarć łukowych w rozdzielnicach niskiego napięcia, a w szczególności niekorzystnymi skutkami działania łuku zwarciowego. W roku 2014 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Rok później jego praca doktorska zdobyła wyróżnienie w XII edycji Konkursu o Nagrodę ABB za pracę doktorską pt.: „Dynamika niskonapięciowego łuku awaryjnego”.

Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w macierzystej Uczelni.


Maciej Neugebauer
dr inż. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zawód elektroenergetyk) w roku 1985 i Technikum Elektrycznego (specjalność elektroenergetyka) w roku 1988.

Wychowawcy – Kazimierz Szymański, Andrzej Sadolewski, Wanda Trochimiuk.

Kontynuował naukę na Wydziale Mechanicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Na ostatnim roku studiów został zatrudniony jako asystent stażysta w Zakładzie Obróbki Metali i Spawania. Zaraz po studiach kontynuował pracę w ww. katedrze, a od 1998 roku przeniósł się do Katedry Elektrotechniki i Energetyki. W roku 2005 uzyskał stopień naukowy doktora.

W latach 1999- 2001 pracował jako asystent kierownika serwisu w Motor Centrum Mazury – autoryzowanej stacji obsługi samochodów marki Mercedes. Od 2001 roku jest instruktorem Akademii Lokalnej CISCO przy WNT, a od 2004 zarządza pracą całej Akademii Regionalnej CISCO przy UWM Olsztyn.

W chwili obecnej pracuje w Katedrze Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W ramach prac naukowych zajmuje się wykorzystaniem sztucznej inteligencji w systemach technicznych, odnawialnymi źródłami energii oraz energetycznymi aspektami wykorzystania odpadów i śmieci pochodzenia rolniczego.


Bartosz Bogucki
inż. Założyciel i właściciel firmy BARTBO

Uczeń Technikum Elektrycznego w latach 1991-1996 w specjalności elektroenergetyka.

Wychowawca: Kazimierz Szymański

Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej – Wydział Budownictwa: 1996-2001
Założyciel i właściciel firmy BARTBO oraz Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Łajs 2000.
Już jako uczeń technikum pasjonował się militariami. Jego praca dyplomowa „Linie elektroenergetyczne – makieta poglądowa” do dzisiaj służy jako szkolna pomoc dydaktyczna. Bardzo wnikliwi obserwatorzy potrafią dostrzec na makiecie dwóch ukrytych żołnierzy.

Od 1997 roku prowadzi założoną przez siebie Agencję Eventową BARTBO. Dzięki swojej działalności zapewnia pracę kilkudziesięciu osobom, a różnym firmom pomaga w budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych poprzez organizację i realizację różnego typu imprez. Działalność firmy związana jest z organizacją różnych form aktywności z wykorzystaniem cennych zasobów przyrody i poszanowaniem środowiska naturalnego.


Dariusz Stecki
inż. Inspektor Nadzoru w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Uczeń Technikum Elektrycznego w latach 1978 – 1983 w specjalności elektroenergetyka.

Wychowawca: Stefan Jasiński

Będąc uczniem klasy piątej zdobył największą liczbę punktów w Zawodach Szkolnych Olimpiady Wiedzy Technicznej, zakwalifikował się do Zawodów Okręgowych, a następnie
centralnych.
Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,
kierunek: elektrotechnika w zakresie elektroenergetyki.
Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Obecnie pełni funkcję
Sekretarza Zarządu Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Jest specjalistą Izby Rzeczoznawców SEP w zakresie techniki świetlnej, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznych. Jest również rzeczoznawcą Izby Rzeczoznawców SEP w zakresie sieci elektroenergetycznych.
Jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie oraz Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018.
Aktywnie uprawia sport. Jest członkiem Klubu Turystyki Rowerowej 4R przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale PTTK w Olsztynie, a w kadencji 2012-2016 był jego Wiceprezesem.
W ramach działalności społecznej w PTTK zajmuje się organizacją wycieczek rowerowych krajowych i zagranicznych.
W ramach SEP i ENERGA-OPERATOR S.A. prowadzi społecznie zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie “Bezpiecznego kontaktu z elektrycznością”, za co został odznaczony Medalem Prezesa ENERGA: “Zasłużony dla ENERGA”.


Robert Barma
Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego ELEKTROMET Iwona i Robert Barma

Uczeń Technikum Elektrycznego w latach 1980 – 1985 (specjalność elektroenergetyka).

Wychowawca : Hanna Niemira

Po ukończeniu nauki podjął pracę zawodową w jednostkach organizacyjnych Zakładu Energetycznego Białystok (obecnie Oddział PGE Obrót S.A.). Doświadczenie zawodowe zdobywał także podczas kilkumiesięcznego pobytu w Kanadzie, gdzie zapoznał się z nowoczesnymi technologiami prac pod napięciem.
W 1989 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą w zakresie instalatorstwa elektrycznego. Od 1996 roku jest współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego ELEKTROMET Iwona i Robert Barma, o profilu wykonawstwa usług energetycznych oraz sprzedaży artykułów elektrycznych. Posiada uprawnienia w zakresie nadzoru robót elektrycznych, a także uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji energetycznych.
Robert Barma jest osobą o szerokich zainteresowaniach, podejmuje działania w wielu obszarach.
W latach 2005 – 2014 pełnił funkcję radnego III i IV kadencji Rady Powiatu Piskiego.
Jest prezesem koła wędkarskiego Białka w Białej Piskiej. Jego zainteresowania historią zaowocowały członkowstwem w Konnej Grupie Rekonstrukcji Historycznej KRESY. Z grupą tą brał m. in. udział w kręceniu scen batalistycznych na planie filmu „1920 Bitwa Warszawska” w reżyserii Jerzego Hoffmana.


Andrzej Skonieczny
mgr inż. budownictwa

Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta w Olsztynie

Uczeń 5-letniego Technikum Elektrycznego w latach 1983-1988 w specjalności elektroenergetyka

Wychowawca: Elżbieta Arciszewska

W roku 1993 został absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a w roku 2004 absolwentem Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Prawo Zamówień Publicznych.
Jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Mieszka w Olsztynie i kocha swoje miasto.
Od ponad 20 lat związany a Samorządem Olsztyna jako pracownik samorządowy Urzędu Miasta w Olsztynie. Od 2011 roku pełni funkcję Z-cy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich UM w Olsztynie. Został odznaczony Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę. Uczestniczył w szeregu ważnych inwestycji miejskich m.in.budowa ulicy Sielskiej, budowa ul. Tuwima, budowa sali sportowej i basenu przy ul. Mariańskiej a w ostatnich latach
budowa Parku Centralnego, rewitalizacja Parku Podzamcze czy budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym – Plaża Miejska, ul. Olimpijska, Zatoka Miła i Słoneczna Polana.


Wiesław Brzostek
Właściciel firmy Kompleksowe Roboty Elektryczne “INST-EL” Wiesław Brzostek

Uczeń Technikum Elektrycznego w latach 1975-1981 (specjalność elektroenergetyka)
Wychowawca: Janina Kiszkurno

Przez wiele lat pracował w Olsztyńskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych, gdzie zdobywał wiedzę zawodową i doświadczenie.
W roku 1995 założył firmę Kompleksowe Roboty Elektryczne “INST-EL” Wiesław Brzostek i od tego czasu prowadzi szeroką działalność w zakresie wykonawstwa robót elektrycznych. W latach 1996-2003 działał również pod nazwą Z.I.E. “ELBUD”. Obecnie zatrudnia 20 wysoko kwalifikowanych elektromonterów oraz 2 kierowników posiadających uprawnienia do kierowania i nadzoru robotami elektrycznymi.
Chętnie współpracuje ze szkołą, w której stawiał swoje pierwsze zawodowe kroki. Regularnie przyjmuje na miesięczne praktyki uczniów ZSM-E w Olsztynie, z których część staje się w późniejszym czasie cenionymi pracownikami.


Tomasz Brzostek
Aktor

Uczeń Technikum Elektrycznego w latach 2003 – 2007
Wychowawca: Andrzej Lange

Od zawsze interesował się teatrem. Ujawniony w technikum talent rozwijał po ukończeniu szkoły. Pierwsze artystyczne kroki stawiał w kole teatralnym przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, a następnie Studium Aktorskim LART STUDIO w Krakowie. W 2009 roku został przyjęty do grona studentów wydziału aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, którą ukończył jako magister sztuki w 2014r. Obecnie pracuje na etacie w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, gdzie zgłębia tajniki sztuki aktorskiej.
Nauka w technikum elektrycznym nie poszła jednak na marne – w wolnym czasie pomaga w rodzinnej firmie elektro-instalatorskiej K.R.E. ”INST-EL” Wiesław Brzostek, mającej siedzibę w Olsztynie.


Bogusław Kuba
Kmdr por. mgr inż.

Uczeń Technikum Elektrycznego w latach 1962-1967
Wychowawca: Jerzy Behan

W latach 1967-72 studiował na Wydziale Technicznym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, gdzie uzyskał dyplom inżyniera elektromechanika w specjalności eksploatacja siłowni okrętowych. Po studiach, przez osiem lat, służył na okrętach Marynarki Wojennej jako oficer mechanik okrętowy. Jednocześnie kontynuował studia na Politechnice Poznańskiej, zdobywając dyplom magistra inżyniera mechanika w specjalności systemy i urządzenia energetyczne. Dalszą służbę marynarską odbywał na stanowiskach technicznych i logistycznych m.in. był szefem logistyki zastępcy dowódcy 12 dywizjonu trałowców. W tym czasie wdrożył do eksploatacji nowe, małomagnetyczne trałowce na kadłubach z laminatu – polskiej konstrukcji i z polskiej stoczni. Służbę w Marynarce Wojennej RP zakończył w roku 1997 na stanowisku flagowego oficera mechanika 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu w stopniu komandora porucznika . Obecnie zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami.


Krzysztof Smukowski
inż. Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Usług Elektrycznych „SKACZ” w Olsztynie

Uczeń Technikum Elektrycznego w latach 1976-1979 (specjalność elektroenergetyka)
Wychowawca: Ryszard Lubochoński

Od 1981 do 1991 roku pracował w Zakładzie Energetycznym Olsztyn jako dyżurny “GPZ Olsztyn 1” 220/110/15 kV, dyspozytor Zakładowej Dyspozycji Ruchu, Kierownik Rejonowej Dyspozycji Ruchu oraz Kierownik Oddziału Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Olsztyn. W tym okresie (1989 r.) ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej.
W 1997 roku zawiązał s.c. pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych “SKACZ” . Działalność prowadzona jest do dnia dzisiejszego.

Pan Krzysztof Smukowski posiada uprawnienia do samodzielnego pełnienia funkcji technicznych na budowie (uprawnienia projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzór robót elektrycznych). Posiada uprawnienia SEP dozorowe i eksploatacyjne bez ograniczeń. Jest członkiem Warmińsko – Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Andrzej Nakielski
Prezes Fundacji „NAKI – Spełniamy Piłkarskie Marzenia”

Uczeń Technikum Elektrycznego w Olsztynie w latach 1986-1991 (specjalność elektroenergetyka)
Wychowawca – Halina Bzowska

Andrzej Nakielski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W latach 1991-98 był zawodowym piłkarzem. W tym czasie reprezentował barwy takich klubów jak: Bałtyk Gdynia, Polonia Gdańsk czy Stomil Olsztyn. W roku 1998 założył NAKI Olsztyn – jedną z pierwszych szkółek piłkarskich w Polsce.
Największymi sukcesami sportowymi Andrzeja Nakielskiego są: Brązowy Medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 2003r., Brązowy Medal Mistrzostw Polski młodzików 2005r., udział w klubowych Mistrzostwach Świata U-11 Paryż 2005. Trenerskim sukcesem jest wychowanie kilku znanych piłkarzy takich jak: Adrian Mierzejewski (Trabzonspor Turcja, uczestnik Ligi Mistrzów, Reprezentant Polski uczestnik Euro 2012), Filip Kurto (RodaKerkrade Holandia), Arkadiusz Czarnecki (Lech Poznań, uczestnik rozgrywek Ligi Europy), Kamil Ryłka (Legia Warszawa). W latach 2005-2008 trenował z sukcesami zespół Stomilu Olsztyn, wprowadzając go z IV do II ligi piłki nożnej.


Maciej Marcinkiewicz
Kierowca wyścigowy

Technikum Elektryczne 1993-1998, wychowawca Andrzej Gamdzyk

Absolwent Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Maciej Marcinkiewicz to jeden z czołowych polskich kierowców wyścigowych, który równolegle ze swoją karierą zawodniczą prowadzi także działalność instruktorską, dzieląc się swoją wiedzą na szkoleniach i eventach. Jest wielokrotnym Mistrzem Polski Długodystansowych Wyścigowych Mistrzostw Polski w klasyfikacji generalnej i zdobywcą europejskiego pucharu markowego European Radical Cup.
Przez swoją długoletnią karierę pan Maciej Marcinkiewicz ścigał się niemal wszystkim – od bolidów Formuły 3 po kilkusetkonne auta klasy GT jak np. Saleen S7, Ferrari 430 GT3 i Porsche GT3, reprezentując barwy uznanych europejskich zespołów wyścigowych. W swojej bogatej historii startów rywalizował na kilkudziesięciu torach wyścigowych w tym m.in. na tak znanych obiektach jak Monza, Spa-Francorchamps, Donington Park, Valencia, Istanbul Park czy Red Bull Ring.
Maciej Marcinkiewicz wykorzystuje swoje bogate doświadczenie i umiejętności przy nadzorowaniu największych polskich przedsięwzięć motoryzacyjnych takich jak Verva Street Racing, gdzie pełni funkcję dyrektora sportowego oraz podczas szkolenia kierowców wyścigowych. Jego firma prowadzi również halowy Tor Kartingowy Kormoran w Olsztynie. Przygotowuje również telewizyjny magazyn motoryzacyjny Autofan.tv emitowany na antenie TVP Olsztyn. Angażuje się w wiele inicjatyw społecznych i ciągle poszukuje nowych wyzwań, które realizuje z taką samą skutecznością i profesjonalizmem, co przez całe kilkanaście lat swojej bogatej kariery w sporcie samochodowym.
Maciej Marcinkiewicz ma również ciągle kontakt z branżą związaną z wykształceniem, pełniąc funkcje członka zarządu w spółce Elektrosystem – firmie założonej przez jego ojca Rajmunda Marcinkiewicza, również absolwenta ZSM-E.

ARCHIWUM

Skip to content