Jesteś tutaj: Strona główna » Strefa Rodziców » Ubezpieczenie Uczniów

 

Ubezpieczenie Uczniów

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym szkoła nie podejmuje czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.
Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być zawarta wyłącznie indywidualnie z woli rodziców (szkoła nie pośredniczy w zawieraniu w/w umów).

 

ARCHIWUM

Skip to content