Jesteś tutaj: Strona główna » Strefa Rodziców » Rada Rodziców

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie
w roku szkolnym 2021/2022:


PRZEWODNICZĄCY

Patrycja Pszczołowska


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Janusz Jaźwiński


SEKRETARZ

Izabela Fitas


SKARBNIK

Monika Żukowska


CZŁONKOWIE

Małgorzata Kolasińska

Andrzej Kotliński


KOORDYNATOR DO WSPÓŁPRACY Z RADĄ RODZICÓW

Beata Bartoś


Apel do środowiska szkolnego w sprawie włączenia się w realizację programu: Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie

Szanowni Państwo,
dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1,5% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwia gromadzenie przez radę rodziców – za pośrednictwem Fundacji Rodzice Szkole, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 – środków pochodzących z 1,5% Państwa podatku dochodowego. Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy o zainteresowanie nią swoich przyjaciół i znajomych wskazując, że tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty na miarę swoich oczekiwań i wyzwań XXI wieku.

Celem uczestniczenia w wymienionym programie każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2022 (PIT 28 poz. 253, PIT 36 poz. 522, PIT 36L poz. 174, PIT 37 poz. 149, PIT 38 poz. 66, PIT 39 poz. 50) nr KRS: 0000268115 oraz cel szczegółowy – RR ZSME w Olsztynie

W imieniu Rady Rodziców Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Janusz Jaźwiński

 


Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole znajdują się na stronie internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl

Zebrania Prezydium RR odbywają się w dniu wywiadówek o godz. 18:00 oraz w razie potrzeby w ustalonym dniu.

Wpłata na RR wynosi 50zł na rok (5zł na miesiąc)

Wpłat można dokonywać:

– bezpośrednio na konto RR nr   43 1600 1462 1878 3645 3000 0001,
– do skarbnika klasowego, a on do skarbnika RR w dniu spotkań z rodzicami w sekretariacie, gdzie dyżuruje w godzinach 17:45-18:15,
– do skarbnika RR w dniu spotkań z rodzicami w sekretariacie, gdzie dyżuruje w godzinach 17:45-18:15.

Prośba do rodziców uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych

Drodzy Rodzice,

serdecznie zachęcam do dokonywania wpłat na fundusz Rady Rodziców, który jest wydatkowany wyłącznie na nasze dzieci.

Pieniądze są przeznaczane na różnego rodzaju nagrody, np. za szczególne osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe, konkursy itp. Otrzymanie przez ucznia choćby drobnego upominku w postaci książki czy symbolicznego medalu za zajęcie miejsca pierwszego, drugiego czy trzeciego w zawodach sportowych jest dla niego zachętą do dalszego doskonalenia swoich umiejętności fizycznych i intelektualnych. A na pewno wpływa bardzo pozytywnie na zwiększenie poczucia własnej wartości naszych dzieci. Dla pozostałych uczniów też jest to zachętą do bardziej owocnej pracy, będą widzieć, że ich działania są docenianie choćby symbolicznie.

Wpłaty są dobrowolne w kwocie 50 złotych na cały rok szkolny. Rada Rodziców Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych zwraca się do wszystkich rodziców, opiekunów naszych dzieci z prośbą o zasilenie szkolnego funduszu Rady Rodziców, który jest i tak skromny z powodu braku wpłat.

Większy budżet Rady Rodziców pozwoli na zwiększenie puli nagród, o większej wartości oraz finansowanie działań zachęcających nasze dzieci do większego wysiłku, integrację
i zaangażowanie w życie szkolne. Przy skromnym budżecie możliwości są ograniczone
i zakup choćby książki, albumu czy karty podarunkowej zgodnego z zainteresowaniami dziecka stanowi prawdziwe wyzwanie.

Drodzy Rodzice, to wszystko dla Naszych dzieci, przecież to one są najważniejsze.

Z góry serdecznie dziękujemy.

Janusz Jaźwiński – zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców.

 

ARCHIWUM

Skip to content
鶴橋ブランドコピー スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー グッチ スーパーコピー