Jesteś tutaj: Strona główna » Pracownicy » ZFŚS

Numer konta ZFŚS:        70 1030 1508 0000 0008 2304 4003 – od 1 lutego 2023r.

 

Zał. nr 3 wypoczynek letni

Zał. nr 4 wycieczka, działalność kulturalna

Zał. nr 5 sanatorium, rehabilitacja

Zał. nr 6 zapomoga zimowa

Zał. nr 7 zdarzenie losowe, trudna sytuacja życiowa

Zał. nr 8 kolonia, obóz dziecka

Zał. nr 9 wypoczynek letni dzieci

Zał. nr 10 pożyczka

 

Terminy składania wniosków o udzielenie pomocy socjalnej

 

            Rodzaj świadczenia

Termin składania wniosków

Wypoczynek letni organizowany we własnym zakresie   do 20 maja lub do 20 września
Działalność kulturalna, oświatowa, sportowa, rekreacyjna, wycieczki imprezy integracyjne pracowników   wg. potrzeb nie później jednak niż na koniec
miesiąca poprzedzającego termin wydarzenia /
imprezy
Wypoczynek zorganizowany dzieci pracowników, zapomoga z tytułu zwiększonych wydatków na wypoczynek letni dzieci i młodzieży   do 20 września
Zimowa pomoc finansowa,   do 20 listopada
Zapomogi, dofinansowanie do pobytu w sanatorium, rehabilitacja   wg. potrzeb

 

 

ARCHIWUM

Skip to content