Jesteś tutaj: Strona główna » Pracownicy » Doradca Zawodowy

 

Doradca Zawodowy

Emilia Leśnikowska-Dawidko

Godziny pracy

wtorek 8.15-10.45 i 11.30-15.00

czwartek 9.00-14.00

 

 

Doradca zawodowy realizuje następujące zadania:

  • diagnozuje zapotrzebowanie uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • gromadzi  i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia,
  • wskazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowe źródła informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczące rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowanymi społecznie oraz programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
  • udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
  • prowadzi grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
  • koordynuje działalność informacyjno–doradczą prowadzoną przez szkołę,
  • wspiera w działania doradcze rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
  • współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej,
  • współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom.

 

ARCHIWUM

Skip to content
鶴橋ブランドコピー スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー グッチ スーパーコピー