Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Uroczystość z okazji 28 rocznicy powołania Straży Granicznej

Uroczystość z okazji 28 rocznicy powołania Straży Granicznej

Opublikowano: 10-05-2019

10 maja 2019 roku uczniowie klasy 1Mm Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie, realizujący innowację pedagogiczną „Bezpieczeństwo narodowe – przygotowanie do służby mundurowej”, uczestniczyli w obchodach 28 rocznicy powołania Straży Granicznej, które odbyły się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Organizatorami uroczystości byli: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, którzy zaprosili przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, delegacje samorządowe, przedstawicieli duchowieństwa oraz młodzież klas mundurowych.
Przed spotkaniem nastąpiło otwarcie wystawy IPN poświęconej Korpusowi Ochrony Pogranicza, który w latach 1924-1939 chronił wschodnich granic II Rzeczypospolitej, a jednocześnie był krzewicielem polskości na kresach wschodnich. W czasie prelekcji historycznej pan Sebastian Nowakowski z IPN przybliżył młodzieży zadania i role, jakie pełnili przedstawiciele KOP-u, którzy nie tylko dbali o nienaruszalność naszych granic, ale wspierali okoliczną ludność, remontując drogi, budując linie telefoniczne i energetyczne, kościoły, szkoły, sklepy. Żołnierze tej formacji dożywiali miejscową ludność, organizowali obozy harcerskie dla dzieci, dofinansowywali zakup odzieży, książek i podręczników dla dzieci.
Po prelekcji głos zabrał Pan Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz odczytany został list Pana Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego. Obaj Panowie dziękowali funkcjonariuszom Straży Granicznej za 28 lat ofiarnej pracy oraz dbania o spokój i bezpieczeństwo naszego państwa jak i wschodnich granic Unii Europejskiej. Pan Kurator zwrócił się również bezpośrednio do uczniów słowami Marszałka Józefa Piłsudskiego, iż „Honor jest duchem armii”, a mundur przymiotem miłości do ojczyzny, dlatego powinni nosić go z dumą i szacunkiem.
Młodzież mogła również obejrzeć film przybliżający codzienną służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej. Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie płk SG Adam Pacuk przedstawił rolę i zadania Straży Granicznej. Zaprezentował również sprzęt i zasady rekrutacji do tej formacji.
Po prelekcji, w czasie poczęstunku, uczniowie mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami tych służb, którzy bardzo zachęcali do wstąpienia w ich szeregi.

Organizator wyjścia: Monika Pęgier

ARCHIWUM

Skip to content