Jesteś tutaj: Strona główna » Galeria » Seminarium Branżowe

Seminarium Branżowe

Opublikowano: 04-06-2018

4 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie odbyło się Seminarium Branżowe z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, pana Krzysztofa Marka Nowackiego, zastępcy dyrektora Wydział Nadzoru Pedagogicznego, pani Sławy Agaty Gęśli, I Zastępcy Prezydenta Olsztyna, pana Jarosława Marka Słomy, lokalnych pracodawców, dyrektorów oraz nauczycieli szkół zawodowych
Gospodarzami spotkania były panie: Ewa Kaliszuk, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie oraz Lidia Nowacka, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie.
Cykl seminariów jest okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzić we współpracy z lokalnymi pracodawcami, zgodnymi z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.
Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty, pan Krzysztof Marek Nowacki, w swoim wystąpieniu podkreślił rolę kształcenia dualnego, rolę rodziców w wyborze ścieżki edukacyjnej swoich dzieci. Wskazał, iż sukces regionu związany jest ze ścisłą współpracą szkół zawodowych z pracodawcami.
Zwrócił uwagę , iż procesy kształcenia powinny nadążać za potrzebami rynku pracy, stąd szkolnictwo zawodowe musi położyć nacisk na wykorzystanie wiedzy i umiejętności młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy, w praktyce. Podkreślił też konieczność aktywnego rozwoju kadry nauczycieli kształcenia zawodowego.
Podczas spotkania zastępca dyrektora Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie, pani Sława Agata Gęśla, przedstawiła zebranym „Cele zmian w kontekście strategii na rzecz odpowiedniego rozwoju” zapowiadanych przez Ministra Edukacji Narodowej.
Uroczystym punktem programu było wręczenie przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Medalu Komisji Edukacji Narodowej panu Andrzejowi Boguszowi, prezesowi ARBET Investment Group sp. z o.o., przyznanego mu na wniosek Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie.
Podczas spotkania zebrani dzielili się uwagami oraz spostrzeżeniami na temat współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, podkreślano konieczność podniesienia efektywności kształcenia i dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Seminarium było okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń związanych z kształceniem zawodowym i nadchodzącymi zmianami planowanymi przez MEN.
Wnioski z seminarium zostaną przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

ARCHIWUM

Skip to content