Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Obchody „100-lecia SEP” w Oddziale Olsztyńskim SEP

Obchody „100-lecia SEP” w Oddziale Olsztyńskim SEP

Opublikowano: 10-05-2019

10 maja 2019 roku w sali konferencyjnej „Domu Technika” w Olsztynie odbyła się uroczystość poświęcona 100-leciu Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Zebranych przywitał prowadzący tę uroczystość i jednocześnie wiceprezes oddziału olsztyńskiego SEP pan Jan Chojecki. Uroczystość objął patronatem honorowym Pan Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego reprezentował Pan Marcin Kuchciński Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronatem medialnym obchody objęły „Wiadomości Elektrotechniczne” – miesięcznik branżowy wydawany od 1933 roku, czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Patronatu stowarzyszeniowego udzieliła Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, w której siedzibie ma swoje biura oddział olsztyński SEP. Prezesa SEP Pana Piotra Szymczaka reprezentował Sekretarz Generalny SEP Pan Jacek Nowicki. Wśród licznie przybyłych gości byli posłowie na Sejm RP: poseł Anna Wasilewska, poseł Janusz Cichoń, poseł Andrzej Maciejewski, poseł Mirosław Pampuch, poseł Paweł Papke oraz pan Michał Dworzycki – przedstawiciel Biura Poselskiego w imieniu poseł Iwony Arent. Prezydenta Miasta Olsztyna reprezentował I Zastępca Prezydenta Pan Ryszard Kuć. Starostę Powiatu Olsztyńskiego reprezentował Pan Jacek Szydło Członek Zarządu Powiatu. Przedstawicielem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, był Prorektor ds. Nauki UWM Pan prof. Jerzy Jaroszewski.
Wśród przedstawicieli szkół, z którymi SEP Oddział Olsztyński współpracuje od wielu dziesiątek lat, widząc w młodzieży szkolnej potencjał naszych przyszłych kadr zawodowych i stowarzyszeniowych, byli: Pani Katarzyna Chamerska – Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie wraz z zastępcą Panem Tomaszem Końskim – który jest również członkiem SEP Oddziału Olsztyńskiego oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach “Mechaniak” Pan Zbigniew Murawski – wieloletni nieoceniony opiekun zespołów uczniów biorących udział w naszym konkursie prac i projektów szkół technicznych, również członek SEP. Kuratorium oświaty reprezentował Pan Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
Po tych wystąpieniach nastąpiła część wręczania odznaczeń i wyróżnień dla sporego grona członków oddziału SEP, dla zasłużonych we współpracy instytucji, szkół i sponsorów, które wręczał prezes oddziału olsztyńskiego Pan Jarosław Kantel wraz z Sekretarzem Generalnym Panem Jackiem Nowickim – w imieniu Zarządu Głównego SEP.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich na wniosek Oddziału Olsztyńskiego SEP przyznał Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu za szczególne zasługi dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i budowy fizycznej infrastruktury teleinformatycznej w województwie warmińsko-mazurskim. Również Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich wręczył okolicznościową statuetkę Prezesa Oddziału Olsztyńskiego z okazji 100-lecia SEP marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawowi Markowi Brzezinowi za honorowy patronat naszych obchodów. Medal i statuetkę odebrał pan Marcin Kuchciński wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich wręczył statuetki z okazji 100-lecia SEP Prezesowi Zarządu Głównego SEP dr inż. Piotrowi Szymczakowi,
w którego imieniu odebrał ją Pan Jacek Nowicki SG SEP, który również taką samą statuetką został wyróżniony. Kolejne odznaczenie i wyróżnienie zostało wręczone Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie w podziękowaniu za dotychczasową współpracę i były to: Medal im. prof. Stanisława Fryzego za zasługi dla kształcenia kadr elektryków oraz statuetka z okazji 100-lecia SEP.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznał Medal im. prof. Stanisława Fryzego Pani Hannie Niemirze i Panu Sylwestrowi Rączkiewiczowi, Medal im. prof. Mariana Dzieślewskiego Panu Januszowi Piechockiemu, Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego Panu Andrzejowi Siudzińskiemu. Medale wręczał prezes oddziału olsztyńskiego Pan Jarosław Kantel i Sekretarz Generalny SEP Pan Jacek Nowicki w imieniu Zarządu Głównego SEP.
W części artystycznej obchodów wystąpił Chór Dziewczęcy „CANTABILE” Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie pod kierownictwem Pani Agaty Wilińskiej.

Od wielu lat Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (SEP). Wszyscy nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych są członkami Koła Miejskiego SEP, wielu z nich aktywnie działa w zarządzie tego koła oraz w Zarządzie Oddziału Olsztyńskiego SEP. Ich praca w strukturach stowarzyszenia została uhonorowana nadaniem Medali i Odznak Honorowych SEP. W ramach współpracy organizowane są dla uczniów szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne nadające określone uprawnienia, a uczniowie klas technikum cyklicznie uczestniczą w szkoleniach branżowych w zakresie działań statutowych.
Symbolicznym podsumowaniem dobrych relacji było odznaczenie olsztyńskiego „Energetyka” 1 września 2015 r., w uznaniu zasług w kształceniu nowych kadr technicznych dla potrzeb rynku lokalnego i unijnego, a także propagowanie wśród uczniów postępu technicznego i nowoczesnych technologii w zakresie elektryki i elektroniki, medalem im. prof. Stanisława Fryzego.

ARCHIWUM

Skip to content